Historické pamiatky Užhoroda

Užhorod sa právom považuje za „malý Paríž“ Zakarpatského kraja. Aj keď je Užhorod najmenšie mesto spomedzi ostatných župných centier Ukrajiny, je v ňom toľko historických, architektonických a prírodných pamiatok, že vám ich prehliadka zaberie aspoň...

Užhorodský hrad

Užhorodský hrad je históriou, legendou, mysticizmom, sochou, múzeom ale aj vhodným miestom pre fotografie a taktiež pre milovníkov romantiky. O existencii hradu existuje prvá zmienka už z 10. storočia. V sieňach hradu bolo zriadené krajské múzeum so stálymi expozíciami...

Zakrapatský skanzen (Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a života)

V tesnej blízkosti Užhorodského hradu bola postavená tradičná zakarpatská dedina. Pod holým nebom tu môžete nájsť Zakarpatský skanzen, dokumentujúci architektonické pamiatky starobylej zakarpatskej dediny a príklady najstarobylejších a najviac rozšírených druhov remeselného umenia v období konca 18. až...

Gréckokatolícka katedrála Povýšenia svätého kríža

Interiér katedrály je zariadený v rokokovom štýle. Maľby vo vnútri v interiéry pochádzajú zo začiatku 20. storočia a sú vyhotovené v štýle neskorého baroka svetovo uznávaným zakarpatským  maliarom Josypom Bokšajom. V katedrále sa čiastočne zachovali fragmenty  autentických malieb...

Biskupská rezidencia

Blízko Katedrály sa nachádza biskupská rezidencia, ktorá je impozantnou historicko-architektonickou cirkevnou pamiatkou Užhorodu z 18. storočia. Plán rezidencie pripomína otočené písmeno L s dvomi pravidelnými osemhrannými vežami. Západné priečelie rezidencie je dekorované nepravým stĺporadím a štukovými erbmi...

Peší most

Peší most  Užhorodu je už odpradávna symbolom mesta. V priebehu 17. - 19. storočia mal most drevenú konštrukciu. Prvá železná konštrukcia pochádza z roku 1898. Ak  na pešom moste chvíľu postojíte, môžete uvidieť časť Starého...

Námestie Teatralné

Svoj názov námestie dostalo vďaka divadlu, ktoré bolo otvorené 7. júla roku 1920 svojou premierou "Natalka-Poltavka". V júli 1921 výdatný ukrajinský režisér Mykola Sadovský bol pozvaný ako riaditeľ divadla. Z 2005 roku bábkové divadlo sa nazýva...

Fencikové námestie

Jedno za najviac impozantných miest v Užhorode. Výstavba námestia sa začala ešte v prvej polovici 19. storočia a takmer každá budova na jeho priestore je historickou pamiatkou. Najvzdialenejším bodom východnej časti námestia je najväčšia a najkrajšia židovská...

Synagóga (Filharmónia)

  Užhorodská synagóga – priestranná synagóga ortodoxnej židovsko-aškenskej komunity v Užhorode. Budova bola postavená podľa projektu architektov Ďuliho Pappu a Ferenca Sabolča v neomauretánskom štýle, do ktorého boli zakomponované byzantské a arabsko-marocké motívy. Synagóga bola daná do užívania v roku...

Kláštor svätého Bazila Veľkého

Baziliánsky kláštor bol postavený ako prístrešie pre baziliánskych mníchov a ukrajinské deti. Projekt budovy vypracoval užhorodský architekt Ernest Kovš. V pôvodnom pláne mal kláštor,  centrálnu - štvorposchodovú a vedľajšiu - trojposchodovú časť, v ktorých sa nachádzali takzvané visuté...

Ulica Kapitulná (Hradská)

Kapitulská ulica je najdlhšou ulicou v Užhorode. Pôvodný názov ulice je Hradská. Bola to jediná ulica, ktorá sa nachádzala v dosahu vonkajších obranných budov Užhorodského hradu. V 17. storočí sa na ulici nachádzalo približne 10 hospodárstiev. Na...

Obchodná škola

Budova školy bola postavená v 17. storočí v roku 1668. Pôvodne bolі v tejto budove umiestnené vojenské kasárne, a od konca 18. storočia sa tu nachádzalo Užhorodské gymnázium. V roku 1915 tu začala fungovať Mestská obchodná škola, a od...

Rímskokatolícke lýceum svätej Gizely Uhorskej (Zadorovo konzervatórium)

V budove bola v priebehu rokov 1902-1907 umiestnená cirkevná dievčenská škola a  Rímskokatolícke lýceum sv. Gizely Uhorskej. Podľa maďarských análov bola svätá Gizela manželkou prvého uhorského kráľa Svätého Štefana І., ktorý uzákonil kresťanstvo v bývalom Uhorsku....

Divadelné korzo (Baťova pasáž)

Baťova pasáž bola postavená v rokoch 1927-1929 v časoch prvej československej republiky. Ulička je pomenovaná na počesť českého podnikateľa a kráľa obuvi Tomáša Baťu. Podľa návrhu Tomáša Baťu bol pri vyústení Divadelného korza postavený „Baťov palác“,...

Rímokatolický kostol sv. Juraja

Kostol svätého Juraja je rímskokatolícky chrám zo 17. storočia postavený vďaka Jurajovi Drugetovi, starostovi mesta Užhorod, na mieste zničeného protestantského chrámu. V 18. storočí bol chrám prestavaný v neobarokovom štýle. Interiér kostola si zasluhuje osobitnú pozornosť...

Ulica Korzo – Bulvár

Podľa záznamov z roku 1691 sa Bulvár spomína ako Mostná ulica. Kedysi bola ulica domovom remeselníkov, ktorí pracovali pre správcov hradu. Po vzniku  Ukrajiny bola bývala Mostná ulica premenovaná na  Korzo, teda Bulvár. V súčasnosti je Bulvár...

Bokšajovo okresné múzeum umenia na Zakarpatsku (Sídlo bývalej župy)

Bokšajovo okresné múzeum umenia na Zakarpatsku je jedným z kultúrnych stredísk umenia Zakarpatského kraja. Múzeum je pomenované podľa ukrajinského maliara Josypa Josypoviča Bokšaja. Predpokladom pre založenie múzea bol rok 1945, kedy expozícia bývalej Štátnej  obrazárne...

Vinná pivnica «Sovie hniezdo»

Stavba pivnice pochádza z roku 1781. Na začiatku miestnosť používali na skladovanie potravín,  a nápojov, ale po odstránení závodného zariadenia as sklad premenil na hotel a následne na školou. Keď bolo Zakarpatsko pripojené k Československu v „Sovom...

Ľudové námestie

Námestie je od roku 1999 dekorované sochou Tarasa Ševčenka. V roku 2001 bolo nanovo zatrávné a osvetlené. Z ľavej strany námestia je záhom ruží, za ktorým sa nachýdza budova Fakulty dejepisu Užhorodskej národnej univerzity, ktorá bola...