Užhorodská synagóga – priestranná synagóga ortodoxnej židovsko-aškenskej komunity v Užhorode. Budova bola postavená podľa projektu architektov Ďuliho Pappu a Ferenca Sabolča v neomauretánskom štýle, do ktorého boli zakomponované byzantské a arabsko-marocké motívy. Synagóga bola daná do užívania v roku 1904.

V súčasnosti priestory synagógy využíva Zakarpatská krajská filharmónia, založená v roku 1946. V roku 1974 bol v koncertnej miestnosti synagógy nainštalovaný jeden z najväčších píšťalových organov na Ukrajine obsahujúci tri klaviatúry a 2250 píšťal. V týchto priestoroch vystupujú  svetoznámi hudobníci a umelecké súbory.