Kapitulská ulica je najdlhšou ulicou v Užhorode. Pôvodný názov ulice je Hradská. Bola to jediná ulica, ktorá sa nachádzala v dosahu vonkajších obranných budov Užhorodského hradu. V 17. storočí sa na ulici nachádzalo približne 10 hospodárstiev. Na začiatku 19. storočia ulica postupne nadobudla názov Kapitulská, vďaka kapitule (biskupskej rezidencii), ktorá je umiestnená na začiatku ulice a domov, v ktorých bývalo duchovenstvo eparchie. Počas Sovietskeho zväzu bola ulica premenovaná na Kremeľskú. Od Podhradskej ulice k Užhorodskému hradu a Gréckokatolíckej katedrále na Kapitulskej ulici vedú hradné schody, pochádzajúce z prelomu 18.- 19. storočia. Schody sú využívané obyvateľmi mesta na prístup k hradnej hore.