Námestie je od roku 1999 dekorované sochou Tarasa Ševčenka. V roku 2001 bolo nanovo zatrávné a osvetlené. Z ľavej strany námestia je záhom ruží, za ktorým sa nachýdza budova Fakulty dejepisu Užhorodskej národnej univerzity, ktorá bola postavená v roku 1975. V roku 2011 bola na námestí obnovená fontána. Z pravej strany námestia je dom, kde fungoval niekdajší súd Podkarpatskej Rusi. Portál budovy je zdobený sochou bohyne spravodlivosti – Femidy. V súčasnosti sa v budove sídli Spoločnosť pre rozvoj vzdelávania a Krajský odborový zväz.