Podľa záznamov z roku 1691 sa Bulvár spomína ako Mostná ulica. Kedysi bola ulica domovom remeselníkov, ktorí pracovali pre správcov hradu. Po vzniku  Ukrajiny bola bývala Mostná ulica premenovaná na  Korzo, teda Bulvár.

V súčasnosti je Bulvár pešou zónou určenou na odpočinok a nakupovanie. Jej súčasný architektonický vzhľad sa sformoval koncom 19. storočia. Na Bulvár je kolmá Vološinova ulica, známa v minulosti aj pod názvom Malomostná.