Budova školy bola postavená v 17. storočí v roku 1668. Pôvodne bolі v tejto budove umiestnené vojenské kasárne, a od konca 18. storočia sa tu nachádzalo Užhorodské gymnázium. V roku 1915 tu začala fungovať Mestská obchodná škola, a od roku 1920 Štátna obchodná akadémia. V tradíciách 20. rokov  20. storočia v súčasnosti naďalej pokračuje Užhorodská obchodná škola, ako vyššia odborná škola. Na stene budovy sa nachádza pamätná doska venovaná Augustínovi Vološinovi (1893-1989), ktorý bol kedysi riaditeľom školy.