Kultúrny život Užhorodu – podujatia a festivaly

Hmotné aj duchovné kultúrne dedičstvo mesta sa utváralo pod vplyvom iných národnosti, ktoré obývajú Zakarpatsko, najmä Maďarov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Rumunov, Nemcov, židov a iných. Zvlášť viditeľne sa multikultúrny vplyv odzrkadlil na rozvoji ľudového umenia,...

Január. Krajský festival „Koledy Starej dediny“

Všetci obyvatelia Zakarpatska a návštevníci majú možnosť počuť koledy v ukrajinskom, slovenskom, maďarskom, rumunskom ba aj v nemeckom jazyku. Folklórne skupiny prichádzajú spolu so svojimi jasličkami zo všetkých kútov Zakarpatského kraja. Koledníci potešujú hostí nielen...

Február. Festival „Užhorodská palačinta“

Gastronomický festival s rozmanitým kultúrnym a zábavno-súťažným programom, ktorý spája ukrajinské a zakarpatské tradície so súčasnými tendenciami. Originálny názov festivalu -  „palačinta“ je odvodený z maďarského slova „palascinta“, čo v zakarpatskom dialekte znamená palacinka. Program festivalu: prehliadka krojov (народні гуляння),...

Apríl. Mestský festival sakúr – Sakura fest

Uprostred apríla sa Užhorod vďaka kvitnúcim japonským sakurám zahaľuje do ružovej farby. Táto udalosť láka turistov z celého sveta. V rovnakom čase sa uskutočňuje tradičný festival sakúr, počas ktorého sa konajú rôzne umelecké predstavenia, či autorské...

Apríl. Celoukrajinský zábavno-súťažný festival Zakarpatský plesnivec (едельвейс)

Celoukrajinský festival umenia Zakarpatský plesnivec je umelecko-spoločenským podujatím, ktoré má za cieľ spropagovanie najlepších súčasných nositeľov umenia na Ukrajine a objavenie nových talentovaných umelcov a autorov. Festivalu sa zúčastňujú umelecké kolektívy aj sólisti, profesionáli aj amatéri v kategórii:...

Máj. Krajský zábavno-súťažný s názvom Talenty viacdetnej rodiny

Festival sa už v našom regióne stal tradičným, pretože ponúka najlepšie príklady detskej tvorivosti. Cieľom festivalu je obrodenie kultúrnych a morálnych hodnôt rodiny, podpora talentovaných detí a rozvoj tvorivých zručností a schopností detí v rôznych druhoch umenia.

Máj. Fire Life Fest

Festival ohňa. Na divákov čakajú vystúpenia divadiel ohňa z celej Ukrajiny i zo zahraničia, ohňové duely, gymnasti, akrobati, žongléri, a rovnako vystúpenia hudobných skupín a záverečná párty

Máj. Festival medu a vína Slnečný nápoj

Festival medu a vína Slnečný nápoj je tradičný jarný festival pre obyvateľov Zakarpatska, ktorý už dvanásť rokov združuje najlepších vinárov a včelárov. Tu máte možnosť ochutnať najkvalitnejšie druhy zakarpatského vína, pravého medu, kúpiť si chutný syr,...

Jún. Prehliadka neviest

Slávnosť, ktorá sa stala symbolom Užhorodu. Tradične sa koná vždy na Deň mládeže (28.06). Hlavným cieľom organizátorov je upriamiť pozornosť spoločnosti na dôležité rodinné hodnoty. Sprievodný program obsahuje zaujímavé súťaže a hry, ako napríklad: preteky svadobčanov,...

Jún. Workout Fest – Festival outdoorového umenia

V programe festivalu sú každoročne zaradené rozmanité vystúpenia účastníkov festivalu, skupín outdoorového umenia, zábavné súťaže a ešte veľa iných zaujímavých atrakcií. Podobné podujatia pomáhajú kvalitne prezentovať mesto a aj vďaka účasti ťažkých atlétov motivujú mladých Užhorodčanov k živému...

Júl. Užhorodská regata

Užhorodská regata je veselou športovou súťažou, ktorej cieľom je plavba po rieke Uh na všetkých možných plavidlách. Podľa tradície súťažiaci začínajú závod na rieke Uh pri cestnom moste vedľa Podzámockého parku a končí sa pri...

August. Mestský festival Medový plást

Účastníci festivalu majú možnosť okúsiť rôzne druhy medu a zoznámiť sa s remeslom včelára. Okrem toho sú pre návštevníkov pripravené súťaže o najlepšieho znalca medu, o najlepší kostým včely. Víťazi dostanú sladké medové ceny a medové...

September. Okresný festival Dobroňská paprika

Festival tradične prebieha v hlavnom meste papriky - v dedine Malá Dobroň v okrese Užhorod. Tento festival sa koná s cieľom rozvíjať vzájomné kontakty maďarského a ukrajinského umenia, vytvárať a popularizovať ľudové zvyky, tradície a obrady, rozšíriť umelecký vkus účastníkov, nasýtiť...

September. Deň Užhorodu

Slávnosť Dňa Užhorodu sa odohráva v poslednú sobotu septembra. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z pred viac ako tisíc rokov, z roku 893, kedy mesto dostalo meno podľa rieky Uh. Keďže v Užhorode žijú rôzne národnosti, každá z nich...

September. Mestský jarmok Zlatá jeseň

Poľnohospodársky jarmok Zlatá jeseň je prezentačnou platformou pre všetkých malo a veľkoobchodníkov so zeleninou, ovocím, mäsiarov, syrárov, včelárov, vinárov, pekárov, ale aj obchodníkov so suvenírmi. Na jarmoku stretnete tiež predavačov s vyšívanými košeľami, košikárov, predavačov...

Október. Medzinárodný festival bábkových divadiel pod názvom Interbábka

Festival Interbábka prebieha vždy na začiatku októbra každý druhý rok a združuje tvorivé kolektívy bábkových divadiel z rôznych krajín. Počas konania festivalu sa nielen deti rôznych národností z celého Zakarpatska môžu zoznámiť so svojím rodným národným...

November. Vinobranie Zakarpatské bujelaux

V roku 2016 bol v Užhorode obnovený vínny festival, na ktorom sa predstavujú najlepšie mladé zakarpatské vína z úrody daného roka od najznámejších vinárov Zakarpatského kraja. Mladé vína vďaka sviežosti daruje svojim milovníkom unikátnu neopakovateľnú chuť a jemnosť. Okrem...

December. Medzinárodný rómsky hudobný festival Pop-džez-fest

Festival organizuje Krajský zväz hudobnej kultúry Rómov s názvom Lautari. Prvýkrát sa festival odohral v roku 1997 ako celoukrajinský džezový festival. Už v nasledujúcom roku 1998 ale festival získal medzinárodný status. Džezové fórum Pop-džez-fest sa počas...

December. Prehliadka Mikulášov

Na deň svätého Mikuláša, podľa juliánskeho kalendára 19.12., sa v Užhorode tradične odohráva prehliadka Mikulášov, súťaž vianočných ozdôb a slávnostné zapálenie svetiel na hlavnom zakarpatskom vianočnom stromčeku. Táto krásna tradícia sa v posledných rokoch stala jednou z najoriginálnejších vizitiek...

December. Vianočné trhy

Počas vianočných trhov si môžete kúpiť suveníry a výrobky miestnych majstrov. Priestranstvo trhov je vyzdobené vo vianočnom štýle, v centre mesta sú umiestnené malé drevené domčeky, a pri predajných stánkoch môžete uvidieť často slamu, ktoré symbolizujú Kristove...