Prírodné pamiatky a scenérie Užhorodu

Mesto Užhorod sa nachádza vo výške približne 120 m nad morom na predhorí Karpát na rieke Uh. Rozloha mesta je 41,56 km2. Užhorod sa zo severu na juh rozprestiera na 12 km a z východu na západ...

Lipová aleja (Nábrežie nezávislosti)

Lipová aleja je ukrajinskou pamiatkou záhradnej architektúry mestského významu. V roku 1928 československí botanici zozbierali a vysadili na brehu Uhu rôzne druhy líp, vďaka čomu môže aleja kvitnúť celé leto. Aleja sa nachádza na pravom brehu...

Pravoslávne nábrežie (gaštanová a sakurová aleja)

Nachádza sa na ľavom brehu mesta, v časti Nové mesto. Prvá písomná zmienka o časti nového mesta je datovaná do roku 1631. Táto časť mesta sa rozvíjala pomalšie, pretože územie bolo často postihnuté povodňami. Až v 18. storočí...

Park prezidenta T. G. Masaryka

Masarykov park je pomenovaný na počesť prvého prezidenta Československej republiky (1918-1938). Uprostred Námestia 23. marca bol v roku 2002 postavený pomník prvému prezidentovi Československej republiky T. G. Masarykovi. V parku sa dá, čítajúc knihu, tráviť voľný...

Arborétum Laudona

Užhorodské arborétum Laudona bolo založené v roku 1886. Pomenované je podľa svojho zakladateľa Ištvána Laudona, učiteľa Užhorodského gymnázia. V parku je vysadených do 20 druhov stromov. Nachádzajú sa tu stromy zo Severnej a Južnej Ameriky a Ázie....

Užhorodská skalka

Užhorodská skalka je menšou napodobeninou Volodymyrovej skalky v Kyjeve. Skalka je vytvorená z prírodných pozostatkov sopečnej horniny. Nachádza sa tu pomník maliarom Josipovi Bokšajovi a Albertovi Erdélymu – zakladateľom zakarpatskej maliarskej školy. Pomník bol zriadený v 1999...

Botanická záhrada

Botanická záhrada Užhorodskej národnej univerzity je určite jednou z najkrajších záhrad na Ukrajine. Záhrada bola založená na mieste dvoch orechovo-ovocných sadov ešte v roku 1948. Jej rozloha je 4,5 hektára. Na tejto ploche možno nájsť viac...

Podzámocký park

Podzámocký park vznikol v priebehu XVI. storočia. Na začiatku 70-tych rokov XIX. storočia dostalo územie pod zámkom na počesť známeho politika a štátnika názov Sečéniho park. Počas Československa sa v Podzámockom parku nachádzal štadión...

Bozdošský park

Bozdošský park bol založený ešte v roku 1954. V roku 1984 však bol ale rozhodnutím Mestského úradu v Užhorode na ulici Bozdošská cesta prvotný park preklasifikovaný na pamiatku záhradnej architektúry mestského významu s rozlohou 50 hektárov. Dnes...

Námestie Šándora Petőfiho (Trhové námestie)

V XIX. storočí sa menovaná plocha pôvodne nazývala Trhové námestie. V roku 1990 bol priestor  premenovaný na počesť maďarského básnika a revolucionára Šándora Petőfiho, ktorý sa dňa 11. júla 1874 počas cesty ku svojej milovanej, ktorá bývala...