Kostol svätého Juraja je rímskokatolícky chrám zo 17. storočia postavený vďaka Jurajovi Drugetovi, starostovi mesta Užhorod, na mieste zničeného protestantského chrámu. V 18. storočí bol chrám prestavaný v neobarokovom štýle. Interiér kostola si zasluhuje osobitnú pozornosť najmä pre neobvyklý neobarokový oltár z roku 1895, ktorého zhotoviteľom je majster L. Krakker. Po skončení sovietskej totality bol chrám v rokoch 2000-2001 opravený a odovzdaný do užívania rímskokatolíckej komunite mesta. Na nádvorí kostola bola zároveň obnovená socha Panny Márie.