Užhorodský hrad je históriou, legendou, mysticizmom, sochou, múzeom ale aj vhodným miestom pre fotografie a taktiež pre milovníkov romantiky. O existencii hradu existuje prvá zmienka už z 10. storočia.

V sieňach hradu bolo zriadené krajské múzeum so stálymi expozíciami z oblasti dejín, kultúry, vojny, životného štýlu, hudby a ľudových obyčají. V múzeu sa nachádza originálna  mučiareň a tajné katakomby, ktoré dokazujú výnimočné ale aj tragické dejiny Užhorodského hradu. V priestoroch hradného opevnenia je otvorená degustačná miestnosť so skutočnou vínnou pivnicou, ktorá datuje svoju existenciu na tomto mieste na niekoľko storočí dozadu. Najkvalitnejšie zakarpatské víno organicky dopĺňa nasýtený kultúrny program pobytu na hrade.