V budove bola v priebehu rokov 1902-1907 umiestnená cirkevná dievčenská škola a  Rímskokatolícke lýceum sv. Gizely Uhorskej. Podľa maďarských análov bola svätá Gizela manželkou prvého uhorského kráľa Svätého Štefana І., ktorý uzákonil kresťanstvo v bývalom Uhorsku. Počas sovietskej totality bolo v budove zriadené konzervatórium a sochu sv. Gizely Uhorskej, ktorá bola ozdobou domu, zabetónovali. Roku 1996 bola socha nanovo zrekonštruovaná. Dnes sa v budove nachádza Zadorovo konzervatórium, nazvané na počesť zakladateľa zakarpatskej skladateľskej školy.