Podľa záznamov z roku 1691 sa Bulvár spomína ako Mostná ulica. Kedysi bola ulica domovom remeselníkov, ktorí pracovali pre správcov hradu. Po vzniku  Ukrajiny bola bývala Mostná ulica premenovaná na  Korzo, teda Bulvár. V súčasnosti je Bulvár pešou zónou určenou na odpočinok a nakupovanie. Jej súčasný architektonický vzhľad sa sformoval koncom 19. storočia. Na Bulvár je kolmá Vološinova ulica, známa v minulosti aj pod...
Kostol svätého Juraja je rímskokatolícky chrám zo 17. storočia postavený vďaka Jurajovi Drugetovi, starostovi mesta Užhorod, na mieste zničeného protestantského chrámu. V 18. storočí bol chrám prestavaný v neobarokovom štýle. Interiér kostola si zasluhuje osobitnú pozornosť najmä pre neobvyklý neobarokový oltár z roku 1895, ktorého zhotoviteľom je majster L. Krakker. Po skončení sovietskej totality bol chrám v rokoch 2000-2001 opravený a odovzdaný do...
Baťova pasáž bola postavená v rokoch 1927-1929 v časoch prvej československej republiky. Ulička je pomenovaná na počesť českého podnikateľa a kráľa obuvi Tomáša Baťu. Podľa návrhu Tomáša Baťu bol pri vyústení Divadelného korza postavený „Baťov palác“, na dolnom poschodí ktorého sa rozprestieral veľký značkový obchod s obuvou, a na najvyššom poschodí bola zriadená opravovňa obuvi. Uprostred pasáže sa nachádzali obuvnícke dielne.
V budove bola v priebehu rokov 1902-1907 umiestnená cirkevná dievčenská škola a  Rímskokatolícke lýceum sv. Gizely Uhorskej. Podľa maďarských análov bola svätá Gizela manželkou prvého uhorského kráľa Svätého Štefana І., ktorý uzákonil kresťanstvo v bývalom Uhorsku. Počas sovietskej totality bolo v budove zriadené konzervatórium a sochu sv. Gizely Uhorskej, ktorá bola ozdobou domu, zabetónovali. Roku 1996 bola socha nanovo zrekonštruovaná. Dnes sa v budove...
Budova školy bola postavená v 17. storočí v roku 1668. Pôvodne bolі v tejto budove umiestnené vojenské kasárne, a od konca 18. storočia sa tu nachádzalo Užhorodské gymnázium. V roku 1915 tu začala fungovať Mestská obchodná škola, a od roku 1920 Štátna obchodná akadémia. V tradíciách 20. rokov  20. storočia v súčasnosti naďalej pokračuje Užhorodská obchodná škola, ako vyššia odborná škola. Na stene budovy sa nachádza...
Kapitulská ulica je najdlhšou ulicou v Užhorode. Pôvodný názov ulice je Hradská. Bola to jediná ulica, ktorá sa nachádzala v dosahu vonkajších obranných budov Užhorodského hradu. V 17. storočí sa na ulici nachádzalo približne 10 hospodárstiev. Na začiatku 19. storočia ulica postupne nadobudla názov Kapitulská, vďaka kapitule (biskupskej rezidencii), ktorá je umiestnená na začiatku ulice a domov, v ktorých bývalo duchovenstvo eparchie. Počas Sovietskeho...
Baziliánsky kláštor bol postavený ako prístrešie pre baziliánskych mníchov a ukrajinské deti. Projekt budovy vypracoval užhorodský architekt Ernest Kovš. V pôvodnom pláne mal kláštor,  centrálnu - štvorposchodovú a vedľajšiu - trojposchodovú časť, v ktorých sa nachádzali takzvané visuté záhrady. Kláštor bol najväčšou budovou Užhorodu do čias prvej svetovej vojny. V roku 1947 budova bola odovzdaná do užívania Užhorodskej štátnej univerzite.
  Užhorodská synagóga – priestranná synagóga ortodoxnej židovsko-aškenskej komunity v Užhorode. Budova bola postavená podľa projektu architektov Ďuliho Pappu a Ferenca Sabolča v neomauretánskom štýle, do ktorého boli zakomponované byzantské a arabsko-marocké motívy. Synagóga bola daná do užívania v roku 1904. V súčasnosti priestory synagógy využíva Zakarpatská krajská filharmónia, založená v roku 1946. V roku 1974 bol v koncertnej miestnosti synagógy nainštalovaný jeden z najväčších píšťalových organov na Ukrajine obsahujúci tri klaviatúry...
Jedno za najviac impozantných miest v Užhorode. Výstavba námestia sa začala ešte v prvej polovici 19. storočia a takmer každá budova na jeho priestore je historickou pamiatkou. Najvzdialenejším bodom východnej časti námestia je najväčšia a najkrajšia židovská synagóga v Zakarpatskom kraji. Na brehu rieky Uh, hneď za židovskou synagógou, sa nachádza jedna z prvých detských železníc na Ukrajine, ktorej trať vedie od centra mesta...
Svoj názov námestie dostalo vďaka divadlu, ktoré bolo otvorené 7. júla roku 1920 svojou premierou "Natalka-Poltavka". V júli 1921 výdatný ukrajinský režisér Mykola Sadovský bol pozvaný ako riaditeľ divadla. Z 2005 roku bábkové divadlo sa nazýva "Bavka". Kedysi v horských dedinách tak sa volalo hocijaké divadelné predstavenie. Okrem toho, do zloženia tradičného bábkového "vertepu", okrem muzikantov a spevákov, ešte sa pripájal "baviľa", čiže...