Peší most  Užhorodu je už odpradávna symbolom mesta. V priebehu 17. – 19. storočia mal most drevenú konštrukciu. Prvá železná konštrukcia pochádza z roku 1898.

Ak  na pešom moste chvíľu postojíte, môžete uvidieť časť Starého a Nového mesta, a taktiež najdlhšiu lipový alej v  Európe.

V súčasnosti je Peší most využívaný mladými pármi, zanechávajúcimi na zábradliach mosta zámky v rôznych umeleckých podobách, symbolizujúce lásku a dôveru zamilovaných.