Interiér katedrály je zariadený v rokokovom štýle. Maľby vo vnútri v interiéry pochádzajú zo začiatku 20. storočia a sú vyhotovené v štýle neskorého baroka svetovo uznávaným zakarpatským  maliarom Josypom Bokšajom. V katedrále sa čiastočne zachovali fragmenty  autentických malieb pochádzajúcich z 18. storočia.

Dôležité miesto v reliéfe katedrály má vstupná kolonáda pozostávajúca zo štyroch stĺpov vyhotovených v korintskom štýle. Centrálna loď chrámu je prekrytá polokruhovitými klenbami. V ľavej veži je osadený tonu vážiaci zvon „Ivan“, a v pravej veži sa zasa nachádza jeho mohutnejší brat, ktorý má až tri tony.

V chráme prebýva neuveriteľná energia. Katedrála je umiestnená v historickom centre Užhorodu, a možno aj preto sa okolo nej rozšírili útulné kaviarne s najlepšou kávou na Ukrajine.