Bokšajovo okresné múzeum umenia na Zakarpatsku je jedným z kultúrnych stredísk umenia Zakarpatského kraja. Múzeum je pomenované podľa ukrajinského maliara Josypa Josypoviča Bokšaja. Predpokladom pre založenie múzea bol rok 1945, kedy expozícia bývalej Štátnej  obrazárne dostala k dispozícii niekoľko miestností na Užhorodskom hrade. V priebehu rokov sa expozícia múzea postupne rozširovala o exponáty zo súkromných zbierok, a taktiež vďaka darom od múzeí z Moskvy, Petrohrady, Kyjeva, Charkova, Odesy či Ľvova. Na jar v roku 1979 bolo múzeum premiestnené do historického centra Užhorodu, do budovy bývalej župy, architektonickej pamiatky z roku 1809 postavenej v klasicistickom slohu, kde sa nachádza dodnes. Zbierky múzea obsahujú v súčasnosti viac ako 9 000 exponátov, moedzi ktorými sa nachádzajú maľby, grafiky, sochy, ale aj výrobky dekoračného a remeselného umenia.