Blízko Katedrály sa nachádza biskupská rezidencia, ktorá je impozantnou historicko-architektonickou cirkevnou pamiatkou Užhorodu z 18. storočia. Plán rezidencie pripomína otočené písmeno L s dvomi pravidelnými osemhrannými vežami. Západné priečelie rezidencie je dekorované nepravým stĺporadím a štukovými erbmi vladyku Andrija Bačinského.

Dejiny biskupskej rezidencie sú nerozlučne späté so stavbou katedrály, ktorej vznik je úzko spojený s osobnosťou vladyku Andrija Bačinského. Práve vďaka vladykovi Bačinskému nastal zlatý vek Mukačevskej gréckokatolíckej eparchie, kedy sa rozvíjalo prdovšetkým vzdelanie a veda.

V priestoroch rezidencie sa zároveň nachádza jezuitský internát a škola – historicky prvá stredná vzdelávacia inštitúcia v meste a aj na území celého Zakarpatského kraja.