Peší most  Užhorodu je už odpradávna symbolom mesta. V priebehu 17. - 19. storočia mal most drevenú konštrukciu. Prvá železná konštrukcia pochádza z roku 1898. Ak  na pešom moste chvíľu postojíte, môžete uvidieť časť Starého a Nového mesta, a taktiež najdlhšiu lipový alej v  Európe. V súčasnosti je Peší most využívaný mladými pármi, zanechávajúcimi na zábradliach mosta zámky v rôznych umeleckých podobách, symbolizujúce lásku a dôveru zamilovaných.
Blízko Katedrály sa nachádza biskupská rezidencia, ktorá je impozantnou historicko-architektonickou cirkevnou pamiatkou Užhorodu z 18. storočia. Plán rezidencie pripomína otočené písmeno L s dvomi pravidelnými osemhrannými vežami. Západné priečelie rezidencie je dekorované nepravým stĺporadím a štukovými erbmi vladyku Andrija Bačinského. Dejiny biskupskej rezidencie sú nerozlučne späté so stavbou katedrály, ktorej vznik je úzko spojený s osobnosťou vladyku Andrija Bačinského. Práve vďaka vladykovi Bačinskému nastal...
Interiér katedrály je zariadený v rokokovom štýle. Maľby vo vnútri v interiéry pochádzajú zo začiatku 20. storočia a sú vyhotovené v štýle neskorého baroka svetovo uznávaným zakarpatským  maliarom Josypom Bokšajom. V katedrále sa čiastočne zachovali fragmenty  autentických malieb pochádzajúcich z 18. storočia. Dôležité miesto v reliéfe katedrály má vstupná kolonáda pozostávajúca zo štyroch stĺpov vyhotovených v korintskom štýle. Centrálna loď chrámu je prekrytá polokruhovitými klenbami. V ľavej...
V tesnej blízkosti Užhorodského hradu bola postavená tradičná zakarpatská dedina. Pod holým nebom tu môžete nájsť Zakarpatský skanzen, dokumentujúci architektonické pamiatky starobylej zakarpatskej dediny a príklady najstarobylejších a najviac rozšírených druhov remeselného umenia v období konca 18. až začiatku 20. storočia. Na území skanzenu máte možnosť preskúmať a zakúsiť, ako vyzeral spôsob bývania vtedajších obyvateľov Zakarpatska. V skanzene sú rozmiestnené jednotlivé ukážky stavieb domov a hospodárskych...
Užhorodský hrad je históriou, legendou, mysticizmom, sochou, múzeom ale aj vhodným miestom pre fotografie a taktiež pre milovníkov romantiky. O existencii hradu existuje prvá zmienka už z 10. storočia. V sieňach hradu bolo zriadené krajské múzeum so stálymi expozíciami z oblasti dejín, kultúry, vojny, životného štýlu, hudby a ľudových obyčají. V múzeu sa nachádza originálna  mučiareň a tajné katakomby, ktoré dokazujú výnimočné ale aj tragické dejiny Užhorodského hradu....
Užhorod sa právom považuje za „malý Paríž“ Zakarpatského kraja. Aj keď je Užhorod najmenšie mesto spomedzi ostatných župných centier Ukrajiny, je v ňom toľko historických, architektonických a prírodných pamiatok, že vám ich prehliadka zaberie aspoň celý víkend. Mesto bolo v uplynulých obdobiach pod správou Československa a Maďarska, čo sa originálnym spôsobom podpísalo na jeho zovňajšku. V súčasnosti patrí Užhorod do kategórie miest...
Počas vianočných trhov si môžete kúpiť suveníry a výrobky miestnych majstrov. Priestranstvo trhov je vyzdobené vo vianočnom štýle, v centre mesta sú umiestnené malé drevené domčeky, a pri predajných stánkoch môžete uvidieť často slamu, ktoré symbolizujú Kristove jasle. Toto všetko dotvára čarovnú atmosféru trhov.
Na deň svätého Mikuláša, podľa juliánskeho kalendára 19.12., sa v Užhorode tradične odohráva prehliadka Mikulášov, súťaž vianočných ozdôb a slávnostné zapálenie svetiel na hlavnom zakarpatskom vianočnom stromčeku. Táto krásna tradícia sa v posledných rokoch stala jednou z najoriginálnejších vizitiek Užhorodu. Mikuláši spievajú novoročno-vianočné piesne, cvendžia malými zvončekmi, rozdávajú všetkým cukríky a blahoželajú všetkým hosťom mesta k blížiacim sa sviatkom.
Festival organizuje Krajský zväz hudobnej kultúry Rómov s názvom Lautari. Prvýkrát sa festival odohral v roku 1997 ako celoukrajinský džezový festival. Už v nasledujúcom roku 1998 ale festival získal medzinárodný status. Džezové fórum Pop-džez-fest sa počas ostatných 19-tich rokov uskutočňuje s pravidelnosťou vždy v Užhorode.
V roku 2016 bol v Užhorode obnovený vínny festival, na ktorom sa predstavujú najlepšie mladé zakarpatské vína z úrody daného roka od najznámejších vinárov Zakarpatského kraja. Mladé vína vďaka sviežosti daruje svojim milovníkom unikátnu neopakovateľnú chuť a jemnosť. Okrem širokého sortimentu vína sú na slávnostiach predstavené jedlá zakarpatskej kuchyne, med, rôzne včelárske výrobky a suveníry. Odborníci počas vinobrania zoznamujú návštevníkov s dejinami vinárstva na Zakarpatsku,...