Počas vianočných trhov si môžete kúpiť suveníry a výrobky miestnych majstrov. Priestranstvo trhov je vyzdobené vo vianočnom štýle, v centre mesta sú umiestnené malé drevené domčeky, a pri predajných stánkoch môžete uvidieť často slamu, ktoré symbolizujú Kristove jasle. Toto všetko dotvára čarovnú atmosféru trhov.