V XIX. storočí sa menovaná plocha pôvodne nazývala Trhové námestie. V roku 1990 bol priestor  premenovaný na počesť maďarského básnika a revolucionára Šándora Petőfiho, ktorý sa dňa 11. júla 1874 počas cesty ku svojej milovanej, ktorá bývala v Transylvánii, zastavil v Užhorode na nocľah. Noc, ktorú trávil v hoteli Čierny orol (dnes – Námestie Šándora Petőfiho č. 20) a celkové dojmy z mesta, sú zobrazené v jeho Cestovných zápiskoch. Dnes je v budove niekdajšieho hotela zriadená Základná škola umenia.