Užhorodská skalka je menšou napodobeninou Volodymyrovej skalky v Kyjeve. Skalka je vytvorená z prírodných pozostatkov sopečnej horniny. Nachádza sa tu pomník maliarom Josipovi Bokšajovi a Albertovi Erdélymu – zakladateľom zakarpatskej maliarskej školy. Pomník bol zriadený v 1999 roku pri príležitosti osláv 1106. výročia založenia mesta. Skalke dominuje umelá skalka zo žltého vápenca. Zo vrchnej časti skalky vyviera potôčik, ktorý steká do jazierka, upozorňujúci svojimi brehmi na obrys hraníc bývalého Uhorského kráľovstva. V skalke sú vysadené krušpány (самшит), borievky, tuje, borovice, brezy a alpské trávy a kvety.