Lipová aleja je ukrajinskou pamiatkou záhradnej architektúry mestského významu. V roku 1928 československí botanici zozbierali a vysadili na brehu Uhu rôzne druhy líp, vďaka čomu môže aleja kvitnúť celé leto. Aleja sa nachádza na pravom brehu rieky Uh a má dĺžku 2200 m. V aleji sa nachádza do 300 líp, ktoré rastú v dvoch rovnobežných radoch. V západnej časti aleje sa nachádza Anglický parčík, pamiatka záhradnej architektúry, a vo východnej časti zasa Masarykov jaseň, ktorý je ukrajinskou prírodnou pamiatkou. Dnes je Lipová aleja najdlhšia v Európe a tretia najdlhšia vo svete.