Bozdošský park bol založený ešte v roku 1954. V roku 1984 však bol ale rozhodnutím Mestského úradu v Užhorode na ulici Bozdošská cesta prvotný park preklasifikovaný na pamiatku záhradnej architektúry mestského významu s rozlohou 50 hektárov. Dnes má park štatút chráneného prírodného územia. Celý pozemok Bozdošského parku patrí zároveň do vodného fondu, pretože sa nachádza v pobrežnom ochrannom pásme rieky Uh.