Podzámocký park vznikol v priebehu XVI. storočia. Na začiatku 70-tych rokov XIX. storočia dostalo územie pod zámkom na počesť známeho politika a štátnika názov Sečéniho park. Počas Československa sa v Podzámockom parku nachádzal štadión športového klubu „Rus“. V tom čase bol v parku vybudovaný aj mestský bazén. Osobitnou pamiatkou parku je detská železnica odovzdaná do užívania v roku 1947.