Botanická záhrada Užhorodskej národnej univerzity je určite jednou z najkrajších záhrad na Ukrajine. Záhrada bola založená na mieste dvoch orechovo-ovocných sadov ešte v roku 1948. Jej rozloha je 4,5 hektára. Na tejto ploche možno nájsť viac ako tri tisíc druhov rastlín, medzi ktorými sú nielen miestne zakarpatské, ale aj stovky rôznych druhov tropických a subtropických rastlín a viac ako 1200 druhov okrasných rastlín. V botanickej záhrade pestujú zároveň legendárnu rastlinu – plesnivec alpínsky, ktorý je veľmi populárny medzi Zakarpatcami a dokonca sa stal aj samotným symbolom Zakarpatského kraja.