Celoukrajinský festival umenia Zakarpatský plesnivec je umelecko-spoločenským podujatím, ktoré má za cieľ spropagovanie najlepších súčasných nositeľov umenia na Ukrajine a objavenie nových talentovaných umelcov a autorov.

Festivalu sa zúčastňujú umelecké kolektívy aj sólisti, profesionáli aj amatéri v kategórii: vokálna interpretácia, choreografia, hra na hudobný nástroj, umelecký prednes, pôvodný autorský výstup a cirkusové predstavenie.