Festival Interbábka prebieha vždy na začiatku októbra každý druhý rok a združuje tvorivé kolektívy bábkových divadiel z rôznych krajín. Počas konania festivalu sa nielen deti rôznych národností z celého Zakarpatska môžu zoznámiť so svojím rodným národným divadelným umením a umením iných krajín a rozšíriť si tak obzor.