Festival sa už v našom regióne stal tradičným, pretože ponúka najlepšie príklady detskej tvorivosti. Cieľom festivalu je obrodenie kultúrnych a morálnych hodnôt rodiny, podpora talentovaných detí a rozvoj tvorivých zručností a schopností detí v rôznych druhoch umenia.