Festival tradične prebieha v hlavnom meste papriky – v dedine Malá Dobroň v okrese Užhorod. Tento festival sa koná s cieľom rozvíjať vzájomné kontakty maďarského a ukrajinského umenia, vytvárať a popularizovať ľudové zvyky, tradície a obrady, rozšíriť umelecký vkus účastníkov, nasýtiť estetické potreby, vyhľadávať a podporovať schopné a talentované osobnosti a nakoniec upevňovanie vzájomných vzťahov medzi pestovateľmi.