V programe festivalu sú každoročne zaradené rozmanité vystúpenia účastníkov festivalu, skupín outdoorového umenia, zábavné súťaže a ešte veľa iných zaujímavých atrakcií.

Podobné podujatia pomáhajú kvalitne prezentovať mesto a aj vďaka účasti ťažkých atlétov motivujú mladých Užhorodčanov k živému záujmu o šport a zdravý životný štýl.