Festival Interbábka prebieha vždy na začiatku októbra každý druhý rok a združuje tvorivé kolektívy bábkových divadiel z rôznych krajín. Počas konania festivalu sa nielen deti rôznych národností z celého Zakarpatska môžu zoznámiť so svojím rodným národným divadelným umením a umením iných krajín a rozšíriť si tak obzor.
Slávnosť, ktorá sa stala symbolom Užhorodu. Tradične sa koná vždy na Deň mládeže (28.06). Hlavným cieľom organizátorov je upriamiť pozornosť spoločnosti na dôležité rodinné hodnoty. Sprievodný program obsahuje zaujímavé súťaže a hry, ako napríklad: preteky svadobčanov, fotenie sa s účastníčkami, koncerty a zábavný program. V rámci podujatia koná aj venčekový (redový)  tanec neviest. Vyzbierané finančné prostriedky počas tanca sa používajú na dobročinné účely.
Po vstupe Podkarpatskej Rusi do súčasti Československy, pre zvýšenie prestíže Užhorodu, ako hlavné mesto regiónu, vládou Československej republiky bolo rozhodnuté postaviť nové moderné sídlisko. V októbri 1921 za účasti vlády Československa a magistrátu mesta Užhorodu boli spracované a publikované technické špecifikácie pre výstavbu novej štvrti – Malé Halahovo. Zostavenie plánu stavby Malého Halahova bolo splnomocnené profesorovi Českej vysokej technickej školy v Brne, doktorovi...
Bozdošský park bol zvedený v 1954 roku. Roku 1984 podľa rozhodnutia Zakarpatského oblastného výkonného výboru v okolí mesta Užhorodu na ulici Bozdošská cesta, bolo nadriadené vybudovať park-pamätník sadového a parkového umenia miestneho významu "Park Bozdošský", celkovou plochou 50 ha. V súčasnej dobe park dostal štatút prírodného rezervného fondu. Uvedená rozloha parku patrí medzi majetky vodného fondu, lebo sa nachádza v pribežnom ochrannom pásme rieky...
Slávnosť Dňa Užhorodu sa odohráva v poslednú sobotu septembra. Prvá písomná zmienka o meste pochádza z pred viac ako tisíc rokov, z roku 893, kedy mesto dostalo meno podľa rieky Uh. Keďže v Užhorode žijú rôzne národnosti, každá z nich sa na dni mesta teší. Počas tohto dňa máte možnosť zoznámiť sa s kultúrou, každodenným životom a kuchyňou nie len Ukrajincov, ale aj Maďarov, Slovákov, Rusov, Nemcov,...
Užhorodský hrad je históriou, legendou, mysticizmom, sochou, múzeom ale aj vhodným miestom pre fotografie a taktiež pre milovníkov romantiky. O existencii hradu existuje prvá zmienka už z 10. storočia. V sieňach hradu bolo zriadené krajské múzeum so stálymi expozíciami z oblasti dejín, kultúry, vojny, životného štýlu, hudby a ľudových obyčají. V múzeu sa nachádza originálna  mučiareň a tajné katakomby, ktoré dokazujú výnimočné ale aj tragické dejiny Užhorodského hradu....
Blízko Katedrály sa nachádza biskupská rezidencia, ktorá je impozantnou historicko-architektonickou cirkevnou pamiatkou Užhorodu z 18. storočia. Plán rezidencie pripomína otočené písmeno L s dvomi pravidelnými osemhrannými vežami. Západné priečelie rezidencie je dekorované nepravým stĺporadím a štukovými erbmi vladyku Andrija Bačinského. Dejiny biskupskej rezidencie sú nerozlučne späté so stavbou katedrály, ktorej vznik je úzko spojený s osobnosťou vladyku Andrija Bačinského. Práve vďaka vladykovi Bačinskému nastal...
Hmotné aj duchovné kultúrne dedičstvo mesta sa utváralo pod vplyvom iných národnosti, ktoré obývajú Zakarpatsko, najmä Maďarov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Rumunov, Nemcov, židov a iných. Zvlášť viditeľne sa multikultúrny vplyv odzrkadlil na rozvoji ľudového umenia, staviteľstva, architektúry, v hudbe a zvykoch. Čo sa umeleckej maľby (живопису) týka, zakarpatskí maliari sa nechali ovplyvniť západnými majstrami. Na Zakarpatsku sa každý rok uskutočňuje viac než...
Užhorodská skalka je menšou napodobeninou Volodymyrovej skalky v Kyjeve. Skalka je vytvorená z prírodných pozostatkov sopečnej horniny. Nachádza sa tu pomník maliarom Josipovi Bokšajovi a Albertovi Erdélymu – zakladateľom zakarpatskej maliarskej školy. Pomník bol zriadený v 1999 roku pri príležitosti osláv 1106. výročia založenia mesta. Skalke dominuje umelá skalka zo žltého vápenca. Zo vrchnej časti skalky vyviera potôčik, ktorý steká do jazierka, upozorňujúci...
Festival organizuje Krajský zväz hudobnej kultúry Rómov s názvom Lautari. Prvýkrát sa festival odohral v roku 1997 ako celoukrajinský džezový festival. Už v nasledujúcom roku 1998 ale festival získal medzinárodný status. Džezové fórum Pop-džez-fest sa počas ostatných 19-tich rokov uskutočňuje s pravidelnosťou vždy v Užhorode.