Bozdošský park bol založený ešte v roku 1954. V roku 1984 však bol ale rozhodnutím Mestského úradu v Užhorode na ulici Bozdošská cesta prvotný park preklasifikovaný na pamiatku záhradnej architektúry mestského významu s rozlohou 50 hektárov. Dnes má park štatút chráneného prírodného územia. Celý pozemok Bozdošského parku patrí zároveň do vodného fondu, pretože sa nachádza v pobrežnom ochrannom pásme rieky Uh.
Botanická záhrada bola založená 28. novembra 1948 na mieste, kde existovali dve orechovo ovocné sady, kde rástli 96 orechov, a taktiež jabloň, hruška, čerešňa, višňa, slivky, baza, šípky, černice a vŕba. Botanická záhrada sa nachádza na troch terasách, s rozdielom vo výške 22 metrov. Tretina pozemku sa nachádza na prvej a druhej terase nad riekou, a zvyšok územia sa spúšťa do...
Mesto Užhorod sa nachádza vo výške približne 120 m nad morom na predhorí Karpát na rieke Uh. Rozloha mesta je 41,56 km2. Užhorod sa zo severu na juh rozprestiera na 12 km a z východu na západ na 5 km. Najvyšší bod Užhorodu je hora Veľká Dajbovecká, ktorá leží vo výške 224 m nad morom. Rozloha zelených plôch a parkov sa rozprestiera na...
Budova bola postavená v 17. storočí. Na prízemí sa nachádzala pekáreň, kde piekli chileb pre židov celej oblasti, a iná časť miestnosti slúžila pre výučbové triedy židovskej školy pre chlapcov: "Židovská verejná škola". Dneska v tejto miestnosti je biologická fakulta UžNU. Dejepis biologickej fakulty sa začal roku 1945 od vzniku Užhorodskej univerzity. Od doby svojho vzniku fakulta vypustila viac ako...
Kapitulská ulica je najdlhšou ulicou v Užhorode. Pôvodný názov ulice je Hradská. Bola to jediná ulica, ktorá sa nachádzala v dosahu vonkajších obranných budov Užhorodského hradu. V 17. storočí sa na ulici nachádzalo približne 10 hospodárstiev. Na začiatku 19. storočia ulica postupne nadobudla názov Kapitulská, vďaka kapitule (biskupskej rezidencii), ktorá je umiestnená na začiatku ulice a domov, v ktorých bývalo duchovenstvo eparchie. Počas Sovietskeho...
Baťova pasáž bola postavená v rokoch 1927-1929 v časoch prvej československej republiky. Ulička je pomenovaná na počesť českého podnikateľa a kráľa obuvi Tomáša Baťu. Podľa návrhu Tomáša Baťu bol pri vyústení Divadelného korza postavený „Baťov palác“, na dolnom poschodí ktorého sa rozprestieral veľký značkový obchod s obuvou, a na najvyššom poschodí bola zriadená opravovňa obuvi. Uprostred pasáže sa nachádzali obuvnícke dielne.
V programe festivalu sú každoročne zaradené rozmanité vystúpenia účastníkov festivalu, skupín outdoorového umenia, zábavné súťaže a ešte veľa iných zaujímavých atrakcií. Podobné podujatia pomáhajú kvalitne prezentovať mesto a aj vďaka účasti ťažkých atlétov motivujú mladých Užhorodčanov k živému záujmu o šport a zdravý životný štýl.
Baziliánsky kláštor bol postavený ako prístrešie pre baziliánskych mníchov a ukrajinské deti. Projekt budovy vypracoval užhorodský architekt Ernest Kovš. V pôvodnom pláne mal kláštor,  centrálnu - štvorposchodovú a vedľajšiu - trojposchodovú časť, v ktorých sa nachádzali takzvané visuté záhrady. Kláštor bol najväčšou budovou Užhorodu do čias prvej svetovej vojny. V roku 1947 budova bola odovzdaná do užívania Užhorodskej štátnej univerzite.
Užhorodská regata je veselou športovou súťažou, ktorej cieľom je plavba po rieke Uh na všetkých možných plavidlách. Podľa tradície súťažiaci začínajú závod na rieke Uh pri cestnom moste vedľa Podzámockého parku a končí sa pri moste mosta Tomáša Garriqea (?) Masaryka. Každý súťažný tím si musí zaobstarať alebo vyrobiť vlastné plavidlo a celá skupina sa musí dostať úspešne do cieľa, kde...
Prvá zmienka sa datuje do IX. storočia. Bola to drevená tvrz a osada Bielych Chorvátov, na čele ktorej bol kneža Laborec. Maďarský kronikár anonymný v «Gesta hunharorum» («Skutky Maďarov») poznamenáva, že keď na kniežatstvo napadli Maďari, obyvateľstvo začalo bojovať. Spomínal taktiež o tom Nestor Letopisec v roku 898: «Ti, ktorí prišli z východu (uhry) a ktorí sa preniesli cez hory vysoké, ktorí nazvali...