Budova chemickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity bola postavená v 1891-1895 rr. Na začiatku tu bolo kráľovské katolícke gymnázium bratov Janoša a Juraja Druhetov. Dneska tu funguje chemická fakulta UžNU. 1. septembra 1946 do prvého ročníka novovytvorenej chemickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity nastúpili 25 študentov v odbore „Chémia“. Veľkú hodnotu v jej otvorení mál rektor, kandidát chemických vied, docent Kuriľko A. M., ktorý v tomto období aj riadil Užhorodskou národnou univerzitou. Na začiatku fakulta uskutočňovala prípravy odborníkov zároveň dvoch odborov: fyzikov a chemikov. Avšak neskôr roku 1954 fyziko-matematicka fakulta odišla z jej zloženia vyvíjala sa samostatne.