Festival ohňa. Na divákov čakajú vystúpenia divadiel ohňa z celej Ukrajiny i zo zahraničia, ohňové duely, gymnasti, akrobati, žongléri, a rovnako vystúpenia hudobných skupín a záverečná párty
Festival sa už v našom regióne stal tradičným, pretože ponúka najlepšie príklady detskej tvorivosti. Cieľom festivalu je obrodenie kultúrnych a morálnych hodnôt rodiny, podpora talentovaných detí a rozvoj tvorivých zručností a schopností detí v rôznych druhoch umenia.
Celoukrajinský festival umenia Zakarpatský plesnivec je umelecko-spoločenským podujatím, ktoré má za cieľ spropagovanie najlepších súčasných nositeľov umenia na Ukrajine a objavenie nových talentovaných umelcov a autorov. Festivalu sa zúčastňujú umelecké kolektívy aj sólisti, profesionáli aj amatéri v kategórii: vokálna interpretácia, choreografia, hra na hudobný nástroj, umelecký prednes, pôvodný autorský výstup a cirkusové predstavenie.
Uprostred apríla sa Užhorod vďaka kvitnúcim japonským sakurám zahaľuje do ružovej farby. Táto udalosť láka turistov z celého sveta. V rovnakom čase sa uskutočňuje tradičný festival sakúr, počas ktorého sa konajú rôzne umelecké predstavenia, či autorské prezentácie zakarpatských hudobníkov a trhy.
Gastronomický festival s rozmanitým kultúrnym a zábavno-súťažným programom, ktorý spája ukrajinské a zakarpatské tradície so súčasnými tendenciami. Originálny názov festivalu -  „palačinta“ je odvodený z maďarského slova „palascinta“, čo v zakarpatskom dialekte znamená palacinka. Program festivalu: prehliadka krojov (народні гуляння), koncert, zábavno-súťažné aktivity; prekvapenie pre deti; cena pre odvážlivcov, ktorí sa vyšplhajú na stĺp; tradičná zakarpatská kuchyňa; ochutnávka nápojov, vína, medu a palaciniek; súťaž o...
Všetci obyvatelia Zakarpatska a návštevníci majú možnosť počuť koledy v ukrajinskom, slovenskom, maďarskom, rumunskom ba aj v nemeckom jazyku. Folklórne skupiny prichádzajú spolu so svojimi jasličkami zo všetkých kútov Zakarpatského kraja. Koledníci potešujú hostí nielen krásnymi piesňami, ale aj veselými scénkami s hereckým obsadením najpestrofarebnejších postáv. Počas festivalu majú účastníci možnosť ochutnať rovnako tradičné zakarpatské jedlá.
Hmotné aj duchovné kultúrne dedičstvo mesta sa utváralo pod vplyvom iných národnosti, ktoré obývajú Zakarpatsko, najmä Maďarov, Čechov, Slovákov, Poliakov, Rumunov, Nemcov, židov a iných. Zvlášť viditeľne sa multikultúrny vplyv odzrkadlil na rozvoji ľudového umenia, staviteľstva, architektúry, v hudbe a zvykoch. Čo sa umeleckej maľby (живопису) týka, zakarpatskí maliari sa nechali ovplyvniť západnými majstrami. Na Zakarpatsku sa každý rok uskutočňuje viac než...