Festival medu a vína Slnečný nápoj je tradičný jarný festival pre obyvateľov Zakarpatska, ktorý už dvanásť rokov združuje najlepších vinárov a včelárov. Tu máte možnosť ochutnať najkvalitnejšie druhy zakarpatského vína, pravého medu, kúpiť si chutný syr, ktorý výborne chuťovo harmonizuje s nápojom bohov a takisto si kúpiť si rôzne suveníry a darčeky pre kamarátov a príbuzných.
Mestská štvrť bola pomenovaná na počesť Eugena Andrijovyča Fencika (1844 — 1903), zakarpatského osvetového dejateľa a spisovateľa moskvofilského smeru, gréckokatolíckeho kňaza. Vydavateľ a redaktor z roku 1885 mesačníka "List", ktorý sa tlačil pomiešanou ruštinou a cirkevnou slovančinou. E. Fencik je známy ako autor poetickej drámy "Dobytie Užhorodu" a taktiež bol jedným zo začínajúcich v miestnej dráme.
Zakarpatské múzeum ľudovej architektúry a života to je etnografické múzeum pod otvoreným nebom (pôv. švédsky skanzen). Bol otvorený v júni roku 1970, ako prvé múzeum v Ukrajinskej RSR, ktorý sa zostavoval z architektúrnych pamiatok starobylej zakarpatskej dediny a exponátov ľudového úžitkového umenia. Zaberá rozlohu 5,5 ha a leží na Hradskej hore blízko Užhorodského hradu. V múzeu sú predstavené vzory domov a statkov Zakarpatcov nižných regiónov (Dolinian, Rumunov...
Na deň svätého Mikuláša, podľa juliánskeho kalendára 19.12., sa v Užhorode tradične odohráva prehliadka Mikulášov, súťaž vianočných ozdôb a slávnostné zapálenie svetiel na hlavnom zakarpatskom vianočnom stromčeku. Táto krásna tradícia sa v posledných rokoch stala jednou z najoriginálnejších vizitiek Užhorodu. Mikuláši spievajú novoročno-vianočné piesne, cvendžia malými zvončekmi, rozdávajú všetkým cukríky a blahoželajú všetkým hosťom mesta k blížiacim sa sviatkom.
Botanická záhrada bola založená 28. novembra 1948 na mieste, kde existovali dve orechovo ovocné sady, kde rástli 96 orechov, a taktiež jabloň, hruška, čerešňa, višňa, slivky, baza, šípky, černice a vŕba. Botanická záhrada sa nachádza na troch terasách, s rozdielom vo výške 22 metrov. Tretina pozemku sa nachádza na prvej a druhej terase nad riekou, a zvyšok územia sa spúšťa do...
Podzámocký park vznikol v priebehu XVI. storočia. Na začiatku 70-tych rokov XIX. storočia dostalo územie pod zámkom na počesť známeho politika a štátnika názov Sečéniho park. Počas Československa sa v Podzámockom parku nachádzal štadión športového klubu „Rus“. V tom čase bol v parku vybudovaný aj mestský bazén. Osobitnou pamiatkou parku je detská železnica odovzdaná do užívania v roku 1947.
Baziliánsky kláštor bol postavený ako prístrešie pre baziliánskych mníchov a ukrajinské deti. Projekt budovy vypracoval užhorodský architekt Ernest Kovš. V pôvodnom pláne mal kláštor,  centrálnu - štvorposchodovú a vedľajšiu - trojposchodovú časť, v ktorých sa nachádzali takzvané visuté záhrady. Kláštor bol najväčšou budovou Užhorodu do čias prvej svetovej vojny. V roku 1947 budova bola odovzdaná do užívania Užhorodskej štátnej univerzite.
Budova chemickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity bola postavená v 1891-1895 rr. Na začiatku tu bolo kráľovské katolícke gymnázium bratov Janoša a Juraja Druhetov. Dneska tu funguje chemická fakulta UžNU. 1. septembra 1946 do prvého ročníka novovytvorenej chemickej fakulty Užhorodskej národnej univerzity nastúpili 25 študentov v odbore "Chémia". Veľkú hodnotu v jej otvorení mál rektor, kandidát chemických vied, docent Kuriľko A. M., ktorý v tomto...
Park, ktorý v rôzne dejepisné obdobia Užhoroda sa volal Zverinec, Horkoho, Podhradským a Podzámkovým, vznikol v polovici XVI storočia. Historické doklady svedčia, že v roku 1553 Ferenc a Hašpár Druheti napadli na pavlikanský kláštor a osadili jeho pozemkové majetky. V 1587. pavlikanskí mnísi opustili Užhorod a Mníšske záhrady. Súdiac podľa názvu, už v polovici XVI storočia bývalá záhrada vyhnaných pavlikancov sa používala ako miesto, kde panovníci hradu uskutočňovali...
Slávnosť, ktorá sa stala symbolom Užhorodu. Tradične sa koná vždy na Deň mládeže (28.06). Hlavným cieľom organizátorov je upriamiť pozornosť spoločnosti na dôležité rodinné hodnoty. Sprievodný program obsahuje zaujímavé súťaže a hry, ako napríklad: preteky svadobčanov, fotenie sa s účastníčkami, koncerty a zábavný program. V rámci podujatia koná aj venčekový (redový)  tanec neviest. Vyzbierané finančné prostriedky počas tanca sa používajú na dobročinné účely.