Zakarpatské regionálne Bokšajové múzeum umenia je jedným z kultúrnych stredísk a umenia Zakarpatského regiónu. Pomenovaný podľa ukrajinského maliara Joseph Josephovič Bokshay (1891-1975).  Predpokladom pre založenie múzea stal jún 1945, vtedy keď expozícia bývalej Zemskej obrazárni dostala k dispozícii niekoľko miestnosti na Užhorodskom hrade. Otvorili sa pre priaznivcov výtvarného umenia v novembri 1948. V priebehu rokov expozícia múzea sa rozširovala exponátmi zo súkromných zbierok, a taktiež od múzeí Moskvy, Petrohrada, Kyjeva, Charkova, Odesy, Ľvova. Cez jar roku 1979 múzeum bol premiestnený do historického centra Užhorodu, do budovy bývalej župy, pamiatka architektúry 1809 roky, vzor klasického umenia, kde sa nachádza aj do dnes. Za vynikajúce výsledky pri podpore výtvarného umenia v kraji roku 1990 je múzeum pomenované podľa základnej postavy zakarpatskej maliarskej školy – ľudového umelca ZSSR (1963), člen korešpondent Sovietskej akadémie umení (1958) Joseph Bokshay. Na dnes fondy múzea majú viac ako 9 tisíc exponátov. Tu sú zozbierané diely maľby, kresby, sochy, dekoračného a remeselného umenia.