Ulica je pomenovaná podľa zakarpatského buditeľa Oleksandra Duchnoviča. Narodil sa 24. apríla roku 1803 v dedine Topoľa, blízko Sniny. Zomrel 30. marca 1865 v Prešove, Rakúske cisárstvo. Literárnu činnosť začal roku 1829. Patril k tak zvaným buditeľom. Založil roku 1850 v Prešove „Literárnu inštitúciu“, okolo ktorej sa spojili vtedajšie literárne sily. Vydal abecedu „Knižočka pre začínajúcich“ (1847). Autor mnohých básnických diel, dvoch hry „Dobrota je viac než peniaze“ (1850), „Hlavný hovorlivý“(1863). Ivan Franko volal ho: „je to človek bez pochýb, dobrej vôle a nemalých schopnosti, hoci jazykovo prepletený a majúci politické doktríny“.