Aktívne vybudovanie pravobrezného nábrežia, ktoré dneska nosí názov „Nezávislosti“ sa začalo po prvej svetovej vojne. Roku 1928 českí botanici zhromaždili a zasadili rôzne druhy lipy, vďaka čomu aleja kvitne po celé leto. Lipová aleja je pamiatkou parkového a sadového umenia miestneho významu na Ukrajine. Patri k súčastí Užhorodského úradu. Jej rozloha je 1 ha. Aleja sa nachádza na pravom brehu rieky Už a má dĺžku 2,2 km. Obsahuje blízko 300 líp, vysadené v dvoch radoch. Pri západnej časti aleji sa umiestnil park-pamätník parkového a sadového umenia „Partnerské námestie“, a blízko východnej časti je pamiatka prírody „Masarykov jaseň“. Dneska je najdlhšou v celej Európe a tretia najdlhšia na svete lipová aleja.