Zakarpatská regionálna filharmónia postavená 19. februára 1946 roku. Od roku 1957 filharmónia sa nachádza v miestnosti bývalej synagógy. Stavba synagógy bola dokončená roku 1904, podľa projektu zakarpatských architektov F. Sabolči a D. Pappa na nábreží rieky Už. Odhad práce sa skladal z 200 000 kron. Bola to prvá železobetónová stavba Užhorodu. Výstavba sa uskutočňovala z peňazí bohatých židovských mecenášov a prostriedkov celej židovskej komunity. Podľa projektu kapacita synagógy je 900 ľudí. Synagógy bola postavená v nemaurskom štýle, a je to romantickým štýlom, v ktorom sú spojené byzantské a arabsko-marocké motívy. Sovietska vlasť roku 1947 prijala rozhodnutie odovzdať budovu Ministerstvu kultúry URSR. Dnešná filharmónia sa skladá z: Zakarpatský akademický zaslúžený národný chór, duchovný orchester, súbor sólistov „Harmónia“, symfonický orchester, inštrumentálny súbor „Maďarské melódie.“